Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2012

toxiques
0844 b132
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
3137 2dc6
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
2624 d453
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques

Zabawne, że w jednej osobie może znajdować się wszystko to co daje Ci szczęście.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viadrina drina
toxiques
Niektóre momenty doceniamy tylko dlatego, bo mamy świadomość że nigdy już nie wrócą. 
toxiques
9377 8718
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
9265 bd0b
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
7920 1259
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
7748 b2b7
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
7417 ccd4
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
7834 74a7
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
7648 c081
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
I ja też czuję się jak dziecko, które nagle zgubiło się w mieście; cały czas kurczowo trzymało się ręki swojej matki, aby nie wpaść do obłożonych zabawkami i watą cukrową wilczych dołów. A tu ciach. Jak ty mogłeś wszystko tak spierdolić?
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viajakubzulczyk jakubzulczyk
toxiques
1778 a8d6
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
0593 9b5b
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
5313 de55
Reposted fromkyszz kyszz viadrina drina
toxiques
6404 cfd6
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
6224 46b1
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
toxiques
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, tylko z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne.. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą za późno, wtedy, gdy już ich kompletnie nie chcesz.
— Żulczyk, Radio Armageddon
toxiques
5880 f520
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viadrina drina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl